The Passion Test Business

Privat og offentlig virksomhed

Skab værdi til dig selv og din virksomhed

En Gallup undersøgelse viser, at kun 20% af danskere er engageret og glade for deres job. Årsagerne er bl.a., at alt for mange arbejder med noget, de dybest set ikke brænder for.

Det kan have alvorlige konsekvenser, da medarbejdere er en virksomheds største aktiv. At identificere det der betyder mest for ledere og medarbejdere i alle aspekter af deres arbejdsliv, er katalysatoren for målrettet handling og succes.

Passion er en stærk drivkraft der stræber efter at skabe og bygge op. Når du arbejder med din passion, vil du generere resultater og succes. Du bliver samtidig belønnet med følelser, som bekræfter dig i, at du er på rette spor og derved motiverer dig til at forsætte.

Når vi brænder for noget, har vi som regel talenter indenfor området. Ofte ligger ideer og viden i dvale som uudtalte færdigheder, der blot skal opdages og disponeres optimalt.

 

The Passion Test Business

Et unikt coachingværktøj hvor dine medarbejdere guides til at opdage og udvikle arbejdspassioner og derved til at opnå fuldt potentiale. The Passion Test Business er unik i Danmark og som certificerede eksperter, har vi hjulpet mange medarbejdere og virksomheder til at generere resultater, arbejdsglæde og succes.

Med en simpel og kraftfuld metode, coaches man til at opdage styrker og svagheder og til at tilpasse sit arbejdsliv til det. The Passion Test Business leder trin for trin til identificering af top 5 passioner og giver vejledningen og handleplanen til at justere arbejde og liv.

Et forløb består af 4 individuelle coachingsessioner og hver session varer 1,5 time.

 

Målgruppe

 • Medarbejdere der skal omplaceres
 • Medarbejdere der skal opsiges
 • Ledige jobsøgende
 • Virksomheder der ønsker at udvikle deres medarbejdere som stærkeste ressource
 • Virksomheder der ønsker bedre resultater med fokus på formål
 • Iværksættere der ønsker bedre resultater med fokus på formål

 

Din virksomheds udbytte

 • Effektiviserer dine medarbejderes produktivitet
 • Du får passionerede og engagerede medarbejdere, som bidrager til øget produktivitet, innovation, fastholdelse og overskud på bundlinjen
 • Større arbejdsglæde og trivsel
 • Dine medarbejdere er afklaret i forhold til deres unikke bidrag, styrker og svagheder i arbejdet
 • Klarhed på hvor og hvordan dine medarbejdere leverer de bedste resultater
 • Dine medarbejdere genererer resultater og succes
 • Du opnår overensstemmelse mellem dine medarbejderes arbejdspassioner og din virksomhedens mission og passioner
 • Du og din virksomhed opnår den optimale sammensætning af teams
 • Du og din virksomhed opnår optimale match ved omplaceringer
 • Din virksomhed giver et værdigt, omsorgsfuldt og professionelt farvel til opsagte medarbejdere og der skabes samtidig gode ambassadører for din virksomheds brand og omdømme

 

Case eksempler

Case 1
Der er organisationsændringer på arbejdspladsen og flere stillinger bliver nedlagt. Der er derfor en række medarbejdere der skal genplaceres i andre funktioner i virksomheden. De vil helt naturligt gennemgå en forandringsproces med refleksioner om deres fremtidige arbejdsliv og her vil The Passion Test Business kunne styrke dem effektivt i deres søgen efter det fudstændige rigtige job der samtidig matcher virksomheden.

Case 2
En medarbejder opsiges og skal finde et nyt job. Som i case 1 vil medarbejderen gennemgå en forandringsproces med refleksioner om det fremtidige arbejdsliv. Også her vil The Passion Test Business kunne styrke og guide effektivt, i medarbejderens søgen efter nye muligheder.

Case 3
Du er virksomhedsejer og forretningen kører dårligt og kæmper med manglende kunder. The Passion Test Business vil lede dig til at identificere passioner og stille skarpt på det væsentlige. Derved er der grobund for at effektivisere tid, energi, fokus etc.

Case 4
Du er leder i en virksomhed og i din funktion indgår personaleansvar. Teamet præsterer ikke optimalt. The Passion Test Business vil afdække, identificere og tydliggøre potentialet hos medarbejderne og om det er det ideele team der er sammensat.

Forløbet kan tages som enkeltstående og som en del af Outplacement & Karriere og Ledercoaching.

Læs mere:

Tal & fakta

THE PASSION TEST er udviklet af Janet Bray Attwood og Chris Attwood.

Efterfulgt af THE PASSION TEST BUSINESS

De er forfattere til #1 NY Times Bestseller, The Passion Test – The Effortless Path to Discovering Your Life Purpose.

“When you are clear, the business results you are looking for will appear and only to the extent you are clear.”   – Janet Bray Attwood and Chris Attwood

 

Kontakt os

Maj Steenbuch Djurhuus

Maj Steenbuch Djurhuus

Mads Heine

Mads Heine

15 + 8 =

Trivsel privat og på arbejde

Bliv inspireret til et liv i balance og uden stress 

Dejligt at du vil inspireres. Tjek venligst din mail... Og tusind tak for din tilmelding.