Stress - forebyggelse og håndtering

Privat og offentlig virksomhed

Stor værdi i at forebygge stress

Det koster mellem 1-4 millioner for en virksomhed, at have en stresssygemeldt medarbejder. De økonomiske omkostninger skal relateres til dominoeffekten som sygemeldinger altid har – øget sygefravær,  vikarløsninger, aftagende produktivitet, projekter der udsættes eller går i stå etc. Opdages stressen ikke i tide, øges omkostningerne tidligere ved et lavere præstationsniveau, flere sygedage, samarbejdskonflikter m.m.

En tidlig forbyggende indsats er derfor den væsentligste parameter til at reducere stress og vil samtidig have et betydeligt afkast i form af reduceret sygefravær og tiltagende produktivitet.

I tillæg hertil indikerer de fleste undersøgelser, at fokus på stress og håndtering heraf generelt bidrager til et bedre arbejdsmiljø og styrker medarbejdertilfredsheden, primært via en følelse af stærkere medarbejderomsorg.

Transition Partner hjælper med at stille skarpt på stress og vi sørger for at klæde dig og din virksomhed godt på i forebyggelsen af stress.  Sammen vil vi bygge jer op til en stærk enhed, der er rustet til til at spotte stresssignaler og iværksætte nødvendige tiltag.

Elementer der indgår i forbyggelse af stress:

 • Afdækning af organisation og kultur
 • Strategi til reducering af stressygemeldinger
 • Hjælp til at identificere symptomer og faktorer
 • Rolle for leder, HR, medarbejder
 • Målrettet uddannelse af HR og ledelse
 • Rådgivning til etablering af stresspolitik og procedure
 • Foredrag, kurser, workshops
 • Forebyggende coachingforløb

Sideløbende arbejder vi akut med stressbehandling af de medarbejdere og ledere, der rammes af stress.

 

Dine medarbejders udbytte

 • Krisehåndtering.
 • Rådgivning og coaching omkring de situationer der skaber stress.
 • Reduceret sygefravær.
 • Effektiviseret produktivitet.
 • Rask, i balance og i flow.
 • Bedre til håndtering og prioritering af arbejdsopgaver.
 • Større arbejdsglæde og trivsel.
 • Styrket selvindsigt og bevidsthed om egne grænser og handlemønstre og derved er rustet til at håndtere situationer.
 • Værktøj og viden til forebyggelse af stress.
 • Forståelse af faktorer og symptomer relateret til stress.

 

Din virksomheds udbytte

 • Reduceret sygefravær.
 • Effektiviseret produktivitet.
 • Reducerede omkostninger i forbindelse med sygedage, aftagende produktivitet, vikarløsninger etc.
 • Dine medarbejdere er raske, i balance og i flow.
 • Dine medarbejdere er bedre til håndtering og prioritering af arbejdsopgaver.
 • Større arbejdsglæde og trivsel.
 • Dine medarbejdere opnår højere selvindsigt og bevidsthed om deres egne grænser og handlemønstre og derved er de bedre rustet til at håndtere forskellige situationer.
 • Dine medarbejdere oplever en ansvarlig virksomhed, der skaber tryghed og tillid ved at I tager hånd om/investerer i jeres medarbejdere.
 • Din virksomhed og dine medarbejdere får værktøj og viden til forebyggelse af stress.

 

Hjælp dine stressede medarbejdere

Står din virksomhed med en medarbejder som er ramt af stress og har behov for hjælp, tilbyder vi et behandlingsforløb som er tilpasset det individuelle behov. Som ekstern rådgiver kan vi ofte bidrage til, at bevare en god dialog mellem parterne, og skabe den nødvendige forståelse på begge sider af bordet. En dialog som er vigtig for at blive stressfri.

Læs mere:

Huscoach

Hvis I som virksomhed ønsker en særlig fremadrettet sikkerhed i håndteringen af stress, kan vi tilbyde hjælp i form af vores Huscaoch.

Læs mere:

Fokus på det rigtige

Har I fokus på at hjælpe stressede medarbejdere?

Giver det værdi at forebygge stress?

Har du og din virksomhed brug for hjælp til at forebygge og til at sætte stress på dagsordenen?

Hvordan hjælper I stressede medarbejdere?

Ved du og din virksomhed hvordan I skal håndtere en stresset kollega?

Tal & fakta

WHO forudsiger, at stress vil være den største årsag til sygdom i 2020.

Stressede medarbejdere har et 3 gange så højt sygefravær som normalt.

Det koster ca. 1 mio. kr. for en virksomhed at have en langtidssygemeldt medarbejder og ca.4 mio. kr. når det er en leder eller specialist i 50.000-kroners klassen.

Den stressramte er som regel den sidste til at erkende stressen, hvorfor en relevant indsats i virksomheden har stor betydning for erkendelsen og håndteringen.

I Danmark har vi 35.000 der er sygemeldt pga. stress hver dag, hvilket anslås til at koste 14 mia. kr. på bundlinjen om året.

70% af alle danskere har følt sig stresset indenfor det sidste år, heraf 30% alvorligt.

Stress kan booste vores immunsystem i stressfulde situationer. F.eks. når vi skal nå en deadline. Men ofte oplever folk, at de straks efter deadline bliver syge med forkølelse, influenza osv.

Stress kan forårsage død.

Kilder: Stressforeningen, Statens Institut for Folkesundhed, Gallup, Teknologirådet, WHO

Kontakt os

Maj Steenbuch Djurhuus

Maj Steenbuch Djurhuus

Mads Heine

Mads Heine

10 + 4 =

Trivsel privat og på arbejde

Bliv inspireret til et liv i balance og uden stress 

Dejligt at du vil inspireres. Tjek venligst din mail... Og tusind tak for din tilmelding.