Taler I om stress i din virksomhed? Ved du, som leder eller medarbejder, hvordan du skal forholde dig til en stresset kollega? Har din virksomhed en åben og tydelig stresspolitik?

Stress er den største årsag til sygdom i 2020, forudsiger WHO. Hvis vi positivt vil forsøge at påvirke den skræmmende forudsigelse, må vi i en fart skrotte det tabu, der ligger omkring stress. Tabuisering af stress forhindrer at ny viden eksponeres og vanskeliggøre samtidig muligheden for at tale om det. Derved er tabu om stress med til at sætte dagsordenen og reglerne for, hvordan vi omgås hinanden.

I mange virksomheder er stress tabubelagt. Det medfører, at ledere og medarbejdere er usikre på, hvordan de forholder sig til stress og i givet fald hvordan, de skal agere, hvis de enten selv føler stress eller oplever stress i deres nære omgivelser. Første skridt er derfor at skabe en åben og tillidsfuld kultur, hvor man vil, kan og tør adressere stress.

Er virksomhedskulturen baseret på manglende åbenhed og manglende viden om stress, har ansatte svært ved at identificere stress og ikke mindst at handle på det. Ofte opdages stress for sent og virkeligheden viser, at der har været faktorer og signaler til stede, som både virksomhed og medarbejder har overset.

Giver det værdi at tale om stress?

Ja! Faktisk giver det så god værdi, at der både er økonomiske og menneskelige omkostninger at spare.

De økonomiske omkostninger for virksomheder med stress inde på livet er synlige i antal sygedage og aftagende produktivitet. Effektiviteten daler ganske simpelt i takt med begyndende sygemeldinger, og der tilstøder konsekvenser, som kunne have været undgået. En tidlig indsats er derfor den væsentligste parameter til at reducere stress og forebyggelse vil derfor have et betydeligt afkast i form af reduceret sygefravær og tiltagende produktivitet.

Det koster ca. 1 mio. kr. for en virksomhed at have en langtidssygemeldt medarbejder og ca. 4 mio. kr., når det er en leder i 50.000-kroners klassen, oplyser Stressforeningen.

Fokus på stress og generel håndtering heraf bidrager desuden til et bedre arbejdsmiljø, som yderligere styrker medarbejdertilfredsheden via følelse af stærkere tillid og øget medarbejderomsorg. En yderligere gevinst er, at med en voksende styrket medarbejdertilfredshed, skabes en kultur, hvor man er opmærksom og passer på hinanden.

Helt konkret

  • Lav en tydelig stresspolitik
  • Skab en åben og omsorgsfuld kultur
  • Opbyg en platform af viden om stress
  • Klæd alle i organisationen på til at kunne identificere stress
  • Hold 1:1 samtaler jævnligt

Vær på forkant

Forebyggelse er bedre end helbredelse. Hvis du og din virksomhed allerede er opmærksom på stresshåndtering og har implementeret en klar og tydelig stresspolitik, er I godt på vej.

Hvis dette ikke er tilfældet og hvis du og din virksomhed ønsker hjælp til at dygtiggøre jer og få styrket jeres reelle kompetencer til forebyggelse og stresshåndtering, er I meget velkomne til at kontakte os hos Transition Partner.

Trivsel privat og på arbejde

Bliv inspireret til et liv i balance og uden stress 

Dejligt at du vil inspireres. Tjek venligst din mail... Og tusind tak for din tilmelding.