Personlig udvikling

Individuelt forløb

Skab balance og styrke i dig selv

Personlig udvikling er at fordybe dig i egen person. Det er målrettet arbejde med dig selv for at opnå, at kunne bestemme i dit eget liv – at forme det liv du reelt ønsker.

Personlig udvikling er at lære de 3 faser:

  • Erfaringer – hvad og hvordan har jeg lært
  • Være – være med den jeg er
  • Forme – skabe det liv jeg ønsker

Vi kan det vi har lært og vi kan lære mere.

Vi møder ofte dilemmaer med et følelsesmæssigt repertoire, der er tilpasset tidligere ”faresituationer”. Personlig udvikling er, at være bevidst om egne følelser, tanker og adfærd mens de optræder. Derved skabes balance til den virkelighed vi står i lige nu.

 

Et samarbejde og fælles ansvar

Personlig udvikling er et samarbejde mellem klienten og coachen. Coachen er ansvarlig for processen og for brugen af metoder og værktøjer og klienten er ansvarlig for åbne op og imødekomme følelser og reaktioner – også de ukendte og udfordrende.

Som klient sætter du dagsordenen og som coach griber man situationerne og følger sporet. Ofte bevæger man sig videre og nye muligheder og erkendelser dukker frem.

Du bestemmer proces og forløbs varighed. Coachen vil med ekspertise vejlede og sætte rammerne for forløbet ud fra din aktuelle situation.

 

Et personligt udviklingsforløb

Med udgangspunkt i den personlige individuelle situation, kan et forløb være kortere eller længerevarende. Et akutforløb hvor der arbejdes meget konkret med en ny specifik hændelse, f.eks. skilsmisse og afskedigelse, varer typisk 2-4 måneder. Et forløb hvor der arbejdes med flere aspekter i livet, kan strække sig over 6 mdr.-3 år.

 

Dit udbytte

  • Afklaring af dine personlige og arbejdsmæssige situationer
  • Styrket indsigt i dine relationer og personlige handlemønstre
  • Fordybelse i dig som person
  • Konkrete værktøj til at du træffer de valg der er rigtige for dig
  • Fokus på dig som ”det hele menneske” – krop og psyke
  • Ny læring om at skabe nye positive veje
  • Metoder til din selvbevidsthed, din balance og din styrke

Et Personlig udviklingsforløb hos os er en kombination af rådgivning og coaching og du vil opleve at blive guidet gennem forskellige faser på en respektfuld, støttende og ansvarlig måde.

Vi fører dig og trygt igennem hele forandringsprocessen og det er vores succeskriterie at sikre, at du kommer ud på den anden side stærkere og i balance med dit liv.

Vurderer du at det har relevans at kombinere med andre forløb, kan vi tilbyde Outplacement & Karriere, Ledercoaching og The Passion Test Business.

Se også vores kurser om personlig udvikling:

Fokus på det rigtige

Lever du det liv du ønsker?

Mangler der noget, men du ved ikke hvad?

Har du brug for fordybelse?

Er du klar til en ny retning og nye muligheder?

Udlever du dine passioner?

Tal & fakta

Omkring 440.000 mennesker får udskrevet SSRI medicin, også kaldet Lykkepiller.

Menneskehjernen er med sine ca. 1,5 kilo celler og neutrale safter omkring 3 gange så stor som hjernen hos vores nærmeste slægtninge i evolutionen, de ikke menneskelige primater.

Den allerældste del af vores følelsesliv er knyttet til lugtesansen, eller mere præcist til lugtelappen – de celler der opfatter og analyserer lugte.

Mennesket fødes som det mest hjælpeløse væsen i verden. På den måde kan vi tilpasse os mest muligt.

I det Libiske system ligger Reptilhjernen. Her findes drifter der er beregnet til overlevelse. Disse drifter danner også grundlaget for alle følelser.

Det tager mellem 7-10 sekunder at danne vores mening om et andet menneske.

Vi får 17% meningsdannelse når vi taler med andre mennesker. Resten er stemmeføring/talemåde og kropssprog.

Kilder: Daniel Goleman, netdoktor.dk, SundhedsLex.dk, levlykkeligt.dk, Ole Vedfeldt, biotechademy.dk, Danmarks Statistik

 

Kontakt os

Maj Steenbuch Djurhuus

Maj Steenbuch Djurhuus

Mads Heine

Mads Heine

14 + 2 =

Trivsel privat og på arbejde

Bliv inspireret til et liv i balance og uden stress 

Dejligt at du vil inspireres. Tjek venligst din mail... Og tusind tak for din tilmelding.